Sứ mệnh thương hiệu Nội thất đồ gỗ Xline

CÔNG TY TNHH sản xuất VÀ THƯƠNG MẠI QUÝ PHONG

NỘI THẤT XLINE

...Chất lượng hoàn hảo, Dịch vụ tốt nhất, kinh phí cạnh tranh...Là chính sách hoạt động của chúng tôi
TẦM NHÌN
Ban lãnh đạo Công ty quyết tâm xây dựng và phát triển trở thành Công ty với tiêu chí "Hiện đại - Chuyên nghiệp - Nhân văn". Phương châm hoạt động của chúng tôi luôn hướng tới trách nhiệm với khách hàng thông qua việc bảo đảm chất lượng thiết kế và dịch vụ mà Công ty cung cấp.
SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI
Không ngừng sáng tạo, phấn đấu tạo ra những thiết kế và dịch vụ chất lượng cao với đơn giá hợp lý. Thực hiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng về vật chất và tinh thần nhằm khuyến khích cán bộ công nhân viên tạo ra nhiều báo giá trị mới cho khách hàng, cổ đông và toàn xã hội.
CHIẾN LƯỢC
Chiến lược thiết kế và dịch vụ:
- thi công và tiêu thụ cái mà khách hàng cần và xã hội cần (sản xuất theo nhu cầu).
- Tập trung vào các lĩnh vực là thế mạnh của Công ty như tủ xếp quần áo, tủ góc bếp....
- Tạo ra nhu cầu mới, thị trường mới chưa có đối thủ cạnh tranh hoặc đối thủ không có khả năng làm.
- Kinh doanh kiểu dáng, dịch vụ ít bị cạnh tranh nhất.
Chiến lược giá thành trị:
- Đảm bảo chất lượng mẫu mã luôn là số 1.
- giá thành kinh tế nhất trên thị trường.
- Dịch vụ chuyên nghiệp nhất.
- Đảm bảo cung cấp đơn giá trị lợi ích lớn nhất cho khách hàng
- Xây dựng được các thiết kế mang thương hiệu như tu quan ao xline, tủ bếp đóng bằng chất liệu gô việt.
Chiến lược lợi ích:
Lấy đạo đức nghề nghiệp là tôn chỉ, biểu hiện cụ thể qua chất lượng sản phẩm, dịch vụ của Công ty đối với khách hàng.
GÍA TRỊ CỐT LÕI
Phát triển Công ty để phát triển cá nhân:
Mọi thành viên đều hết lòng say mê làm vấn đề, chung sức vì sự phát triển, phồn thịnh của Công ty, cùng hưởng lợi ích theo phương châm "XLINE phát triển thì mỗi thành viên trong XLINE cũng phát triển theo".
Phát triển cá nhân để phát triển Công ty:
Không ai có thể phát triển được nếu không gắn sự phát triển của mình với một tổ chức, một cơ quan. Không một tổ chức nào phát triển được nếu mỗi cá nhân trong tổ chức đó không phát triển. Công ty TNHH thi công VÀ THƯƠNG MẠI QUÝ PHONG luôn tạo điều kiện và hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng để tất cả các cá nhân đều có cơ hội tốt nhất cho sự phát triển của mình, để từ đó phát triển Nội thất XLINE.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến